Wat kan zipster voor jou als zorgverlener betekenen?

Anna en Bieke

Zipster ondersteunt je in de detectie van psychosociale noden van jouw patiënten. Een vragenlijst helpt jou als zorgverlener in je gesprek met je patiënt.

Zipster stelt, op basis van de gedetecteerde psychosociale noden, organisaties voor die jouw patiënt kunnen ondersteunen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal kenmerken van de patiënt zoals woonplaats en leeftijd. Op deze manier krijg je een duidelijk overzicht van mogelijke ondersteuning op maat van jouw patiënten.

Informeer jezelf en je patiënten over de ondersteuningsmogelijkheden en zorg er zo voor dat jouw patiënten tijdig ondersteuning vinden.

Verwijs je patiënt met bepaalde psychosociale noden door naar de meest geschikte organisatie(s).

Geen onveilige emails of een zoektocht naar de juiste contactpersoon maar een warme doorverwijzing via Zipster die behandelt kan worden door de ondersteunende organisatie.

Krijg feedback over de doorverwijzing. Via Zipster verneem je of de patiënt al dan niet ondersteund kan worden door de organisatie waarnaar hij of zij is doorverwezen. 

Door psychosociale noden te adresseren zet je in op het welzijn van je patiënten en zorg je er voor dat ze tijdig geholpen worden alvorens deze noden verder escaleren.

Is Zipster actief in mijn regio?

Wil je weten of Zipster gebruikt wordt in jouw regio?

Stel ons de vraag via onderstaand formulier en wij laten het jou graag weten!

zipster voor jou?

icon eerstelijnszone
eerstelijnszone
icon hulpverlener
hulpverlener
icon organisaties
ondersteunende organisaties
icon lokaal bestuur
lokaal bestuur

Stel ons je vraag