Zipster voor Mobiel Gebruik

Zipster Voor Mobiel Gebruik

Vanaf nu kan Zipster ook mobiel gebruikt worden.

Zorg- en hulpverleners hoeven niet langer uitsluitend via hun laptop of computer Zipster te gebruiken. Ze kunnen nu ook eenvoudig mensen op weg helpen naar de juiste ondersteuning via hun smartphonef tablet.

We hopen dat dit een extra hulp kan zijn voor professionals die mensen in hun thuiscontext bezoeken en ondersteunen

Een eerste trial gaat van start in Eerstelijnszone Oostende-Bredene om het daarna ook voor alle gebruikers open stellen.

Een directe verwijzing via Zipster via de smartphone
Deel Artikel:

Stel ons je vraag