Wat kan zipster voor jou als lokaal bestuur betekenen?

Anna en Bieke

Via Zipster kunnen zorg- en welzijnsactoren elkaar makkelijker vinden. 

Zorgverleners worden ondersteund in het detecteren van psychosociale noden én in het doorverwijzen naar de meest gepaste ondersteunende organisatie.

Sluimerende psychosociale noden escaleren vaak tot grotere noden.

Via Zipster kunnen die noden sneller gedetecteerd worden én kan de burger worden geholpen alvorens de noden escaleren.

Geen onveilige emails of een lange zoektocht naar de juiste contactpersoon.

Via Zipster faciliteer je in jouw stad of gemeente een warme doorverwijzing die geraadpleegd kan worden door de ondersteunende organisatie.

Weet welke noden prevalent zijn in jouw stad of gemeente en speel hier op in.

Vang signalen op en evalueer deze op basis van echte data.

Breng in kaart voor welke ondersteuningsnoden het aanbod beperkter is en waar er wachtlijsten ontstaan.

Zipster kan worden afgestemd op de noden die in jouw stad of gemeente veel voorkomend zijn. 

Via Zipster kan elke inwoner van jouw stad of gemeente makkelijker de weg vinden naar de meest geschikte ondersteunen organisatie, samen met haar of zijn vertrouwde zorgverlener.

Is Zipster actief in mijn regio?

Je kan aan de slag gaan met Zipster wanneer jouw Eerstelijnszone of lokaal bestuur er voor heeft gekozen om in jouw regio met Zipster te werken.

Weet je niet of dit het geval is?

Stel ons de vraag via onderstaand formulier en wij laten het jou graag weten!

zipster voor jou?

icon zorgverlener
zorgverlener
icon hulpverlener
hulpverlener
icon organisaties
ondersteunende organisaties
icon eerstelijnszone
eerstelijnszone

Stel ons je vraag