Zipster en Digitale Inclusie

Digitale Inclusie

De jaarlijkse barometer van de digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat de digitalisering van onze samenleving verder is toegenomen. Helaas vertaalt dit zich niet in een toename van digitale vaardigheden. Veel mensen, vooral de meest kwetsbare, ondervinden moeilijkheden om op de digitale sneltrein te springen. 

Zorgt een digitaal platform zoals Zipster er dan niet voor dat digitaal kwetsbare mensen de boot missen? 

Wij zijn er van overtuigd dat een digitaal platform zelfs kan helpen om digitale exclusie te vermijden.

Zipster en Digitale Vaardigheden

Zorgprofessionals die Zipster gebruiken kunnen (digitaal) kwetsbare mensen toeleiden naar de meest gepaste ondersteuning voor hun zorg- en ondersteuningsnoden. Op die manier missen deze mensen niet de boot wanneer ze zelf hun weg niet vinden in de digitale jungle.

Eerstelijnszones kunnen (lokale) organisaties opnemen die mensen ondersteunen in het aanleren van digitale vaardigheden. Dit laat zorgrprofessionals toe om er voor te zorgen dat digitaal kwetsbare mensen hun weg vinden naar organisaties die hen hierbij kunnen helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is Eerstelijnszone Houtland en Polder die een aantal van deze lokale organisaties in hun aanbod heeft opgenomen. 

Een digitaal platform dat helpt om digitale exclusie te vermijden? Het kan dus!

Deel Artikel:

Stel ons je vraag