Zipster en Born in Belgium Professionals gaan samenwerken

Zipster en Born in Belgium Professionals gaan samenwerken!

Zipster en Born in Belgium Professionals zijn twee digitale applicaties die een kwaliteitsvol aanbod voor personen met psychosociale noden in kaart brengen en samenwerking faciliteren. Beide tools zijn waardevol en kunnen gecombineerd worden. De teams achter de applicaties werken samen aan een pasklare oplossing voor organisaties die interesse hebben in beide applicaties.  

In de praktijk wil dit zeggen dat we ervoor zorgen dat, wanneer het om een zwangere vrouw gaat en er wordt via Zipster gewerkt, de vrouw een Born in Belgium Pro traject wordt aangereikt. Indien het niet over een zwangerschap gaat kan een mogelijke doorverwijzing via Zipster verlopen.  

Momenteel loopt een eerste testcase. We verwachten dat de integratie in het voorjaar van 2023 rond is.  

Een korte schets van beide applicaties

Wat?

 • Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het gericht doorverwijzen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood naar lokale actoren zoals welzijnsorganisaties en socioculturele organisaties.

Hoe?

 • Op basis van een screening of vaststelling van de psychosociale noden van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood kan een zorgaanbieder via Zipster een doorverwijzing initiëren naar lokale welzijnsactoren die ondersteuning bieden voor deze noden. 
 • Via een matching van de noden met het lokale aanbod via erkende bronnen zoals De Sociale Kaart en Sociaal Brussel. 
 • Met opvolging van een doorverwijzing dankzij terugkoppeling over de al dan niet opgestarte ondersteuning. 
 • Gratis aangeboden aan zorg- en welzijnsprofessionals door een Eerstelijnszone waar Zipster reeds is uitgerold.

Voor wie?

 • Alle zorg- en welzijnsprofessionals.

Doel 

 • Ervoor zorgen dat een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood ondersteuning op maat krijgt. 
 • De drempel voor een gerichte doorverwijzing zo laag mogelijk maken voor zorg- en welzijnsprofessionals.

Wat? 

 • Door en voor hulpverleners ontwikkeld digitaal platform dat ondersteuning biedt in de analyse van de noden en opvolging van psychosociaal welzijn in de perinatale periode

Hoe?

 • Het platform biedt een overzicht van de betrokken hulpverleners;
 • De zorgnoden worden in kaart gebracht via een bevragingstool;
 • De antwoorden in de noden analyse leiden tot voorstellen voor zorg op maat 
 • Het platform faciliteert doorverwijzingen door integratie met databanken van het RIZIV, Sociaal Brussel, Sociale kaart Vlaanderen, VVKP, VRGT, Fares,…
 • Het platform maakt multidisciplinair overleg over de zorglijnen mogelijk 
 • Platform en training gratis aangeboden door het RIZIV
 • Vormen van een gedeeld dossier. Het platform wordt geïntegreerd in de verschillende elektronische dossiers of is toegankelijk via een weblink

Voor wie?

 • Alle zorgactoren die werken in de perinatale periode: huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw, psycholoog, sociaal werker, vzw, ….

Doel 

 • Aandacht voor psychosociale noden bij alle zwangere vrouwen en bieden van zorg op maat
 • Bevorderen van continuïteit van zorg, efficiënter werken, vermijden van dubbel werk, communicatie faciliteren, zorgafstemming verbeteren
 • Het aanwezige zorgaanbod in kaart brengen en toegankelijkheid ervan bevorderen

Beide toepassingen kunnen enkel gebruikt worden mits toestemming van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood.

Deel Artikel:

Stel ons je vraag