Wetenschappelijk Onderzoek via iCAREdata

Via Zipster kan er op termijn veel data in kaart worden gebracht over psychosociale noden en de doorverwijzingen die plaatsvinden in het kader van deze noden. Dit geeft de mogelijkheid om  wetenschappelijk onderzoek te verrichten op deze geanonimiseerde data. Op basis van dat onderzoek kunnen er op termijn beleidsbeslissingen worden genomen om mensen met ondersteuningsnoden beter te ondersteunen.

Om dit te faciliteren heeft Zipster een partnership met iCAREdata. iCAREdata is momenteel de grootste onderzoeksdatabank in Vlaanderen met gegevens over patiëntencontacten in de niet-planbare eerstelijnszorg. Sinds het ontstaan in 2014 heeft iCAREdata nu gegevens over 34 van de 44 bestaande wachtpost locaties in Vlaanderen. Dankzij de samenwerking met Zipster zal iCAREdata in de toekomst tevens data uit de welzijnszorg bevatten en hierop onderzoek mogelijk maken.

De samenwerking met iCAREdata werd mogelijk gemaakt dankzij de steun VLAIO waardoor we de technische integratie met iCAREdata konden verwezenlijken.

 

Voorbeeld van diagnoses vastgesteld in de wachtposten

Bovenstaand voorbeeld toont hoe iCAREdata momenteel data visualiseert over de diagnoses die zijn vastgesteld bij patiëntencontacten in de wachtposten.

Door de integratie met Zipster zal iCAREdata in de toekomst ook data herbergen van vastgestelde psychosociale noden. 

Bekijk het iCAREdata dashboard hier.

Deel Artikel:

Stel ons je vraag