zipster-logo-orange-accent@2x

Verbinden van zorg en welzijn

Wat is Zipster?

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.  

BEVRAGING EN DETECTIE
PSYCHOSOCIALE NODEN

Zipster helpt de zorgverlener in de bevraging van de psychosociale noden gaande van mentaal welbevinden en gezinsondersteuning tot sociaal isolement, financiële moeilijkheden en rouwverwerking. 

DOORVERWIJZING
EN OPVOLGING

Op basis van de gedecteerde noden zal Zipster een aantal suggesties doen van organisaties die de patiënt kunnen ondersteunen. In onderling overleg en mits toestemming van de patiënt kan de zorgverlener vervolgens de doorverwijzing initiëren. De organisatie naar waar wordt doorverwezen krijgt dan via Zipster een notificatie van de ondersteuningsaanvraag en kan deze behandelen en opvolgen.

Zipster is momenteel
actief in Antwerpen

DETECTIE VAN MEER DAN 30 ONDERSTEUNINGSNODEN
DOORVERWIJZING NAAR MEER DAN 80 ORGANISATIES

Een initiatief van

Met DE STEUN VAN

MEER WETEN OVER ZIPSTER?

ZIPSTER IN JOUW EERSTELIJNSZONE?

SOCIALE DETERMINANTEN
VAN ONZE GEZONDHEID

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht kan aan besteed worden. 

Zipster brengt hier verandering in door gezondheidsprofessionals ondersteuning te bieden in het bevragen van psychosociale noden en de doorverwijzing naar de juiste welzijnsactoren te faciliteren.

Achtergrondinformatie

Zipster en de Vlaamse Sociale Kaart

De Vlaamse Sociale Kaart Eind oktober werd de nieuwe Vlaamse Sociale Kaart gelanceerd. De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het

Lees Meer »
Achtergrondinformatie

Surfen op Voorschrift

Surfen op Voorschrift? In het Verenigd Koninkrijk start er een nieuwe studie waarbij jongeren die op een wachtlijst staan voor mentale gezondheidszorg ondertussen alternatieve activiteiten

Lees Meer »
Achtergrondinformatie

Zipster in de Artsenkrant

Wie Zipster al een tijdje volgt weet dat we af en toe graag een kijkje nemen in het buitenland met extra aandacht voor hoe ze daar gezondheidsdeterminanten en gezondheidsongelijkheid adresseren.

Lees Meer »
 

Dit project kwam mede tot stand met financiële steun van de stad Antwerpen in het kader van de oproep ‘Innovatieve oplossingen voor Corona’. De inhoud van dit project is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigt niet noodzakelijk de standpunten van de stad Antwerpen.

Stel ons je vraag