Over ons

Oorsprong Zipster

Zipster is is gestart in 2020 vanuit een sociaal engagement om personen met een zorg- en ondersteuningsnood tijdig toe te leiden naar de meest gepaste ondersteuning. Noden tijdig detecteren, een zicht krijgen op het lokale aanbod, een doorverwijzing opzetten en opvolgen… het zijn aspecten waarvoor er geen gestructureerde digitale ondersteuning is. Daar wil Zipster dan ook verandering in brengen als een neutraal platform dat zowel zorg- en hulpverleners als de burger hierin kan ondersteunen.  

Zipster is deels geïnspireerd op het ZiHP (zorg in huisartsenpraktijk) project in stad Antwerpen en het concept van Social Prescribing. In het ZiHP project van stad Antwerpen gaan sociaal verpleegkundigen huisartsenpraktijken gedurende een drietal maanden bijstaan om hen te helpen in de bevraging van psychosociale noden en doorverwijzing naar de meest geschikte lokale actoren met een grote focus op kwetsbare groepen. Social Prescribing is een concept dat hier nauw bij aansluit en in heel wat landen in de praktijk wordt toegepast. Vooral in de NHS (Verenigd Koninkrijk) wordt dit steeds meer toegepast maar ook in Nederland staat dit reeds bekend als Welzijn op Recept

De eerste implementatie van Zipster werd mogelijk gemaakt dankzij de financiering van stad Antwerpen en ging van start in ELZ Antwerpen Centrum in juni 2020. Hier waren een tiental huisartsenpraktijken bij betrokken en een dertigtal organisaties om naar door te verwijzen.

In de zomer van 2021 kreeg Zipster ook een ondersteuning van VLAIO om Zipster te koppelen met iCAREdata, de wetenschappelijke onderzoeksdatabank van de Universiteit Antwerpen. 

Zipster is opgezet vanuit een non-profit oogpunt en zet in op maximale sociale impact, niet op maximaal financieel gewin. Dit vanuit een geloof dat tijdige ondersteuning van mensen in nood een basisrecht is. 

Zipster?

Waarom de naam Zipster?

Wel, hier zijn 4 redenen voor

  1. Zip van zip code. Het gaat om het lokale netwerk.
  2. Zip van zipper. Het ritsgewijs verbinden van zorg en welzijn.
  3. Zip staat ook voor enthousiasme. Ondersteunen van het lokale enthousiasme.
  4. Een social prescribing platform gebouwd op de ervaringen van het ZiHP project in stad Antwerpen.

Wie

Zipster werd ontwikkeld als een samenwerking tussen Health Endeavour en NSX op initiatief van Stijn Coolbrandt en Frans Verstreken.

 

Stijn Coolbrandt

Stijn is Managing Director van Health Endeavour en heeft meer dan 15 jaar ervaring met digitalisering in zorg en welzijn

Hij heeft een grote passie voor het bouwen van gebruiksvriendelijke oplossingen in zorg en welzijn. Vooral oplossingen die inzetten op preventie fascineren hem. Zipster is dan ook een logisch gevolg hiervan en tracht om ondersteunend te werken in het tijdig detecteren van psychosociale noden én het gericht  doorverwijzen naar de meest geschikte actor. 

Binnen Zipster is Stijn de contactpersoon voor de Eerstelijnszones en organisaties die met Zipster aan de slag gaan en leidt hij alles operationeel in goede banen. 

Frans Verstreken

Frans is Business Architect bij NSX – Normalized Systems en heeft meer dan 15 jaar ervaring met innovatie en digitalisering in allerhande sectoren. Frans heeft ook een 7-tal jaar als professioneel jeugdwerker met jongeren in een kwetsbare situatie op de teller in Antwerpen en Brussel.

Hij is geboeid door hoe je mensen en organisaties steeds effectiever kan laten samenwerken in de sociale sector. Je kan de hulpvrager meer regie geven in zijn of haar traject. Niet zelden kan digitalisering daarbij een rol spelen op voorwaarde dat er een goede afstemming is met alle belanghebbenden.

Frans vertegenwoordigt NSX bij Zipster. NSX is een universitaire spin-off, die zich richt op het bouwen en beheren van heel flexibele informatiesystemen en -platformen.

Partners

Zipster is het resultaat van een nauwe samenwerking met verschillende partnerorganisaties die Zipster inhoudelijk steunen.
Zonder hen zou Zipster niet mogelijk zijn.

Stel ons je vraag