Lokale accenten leggen met Zipster

De rol van een Eerstelijnszone

Vanuit Zipster werken we heel nauw samen met de eerstelijnszones om Zipster lokaal te activeren. Het is namelijk de eerstelijnszone die als kwaliteitsbeheerder fungeert van het aanbod van organisaties waar naar kan worden doorverwezen. 

Een eerstelijnszone kan hier ook keuzes in maken op basis van de meest prevalente noden in de regio. Er zijn vaak immers veel lokale verschillen die een andere focus en aanpak vergen. 

Hoe zit dat nu concreet in mekaar?

Laat we eens kijken hoe een aantal eerstelijnszones dit invullen.

4 Eerstelijnszones met eigen accenten

In Eerstelijnszone Houtland en Polder wordt de focus in een eerste fase gelegd op alleenstaande ouderen (65+) en personen met een chronische aandoening. Deze doelgroep kan via Zipster bevraagd worden op thema’s zoals mantelzorgervaringen, mentaal welzijn, mobilititeit en toegankelijkheid maar ook thema’s zoals digitale vaardigheden en patient empowerment. 

Bij de aangrenzende Eerstelijnszone Oostende-Bredene wordt Zipster dan weer ingezet in het kader van het GBO of Geïntegreerd Breed Onthaal. Hier gebeuren de doorverwijzingen in een pilootfase naar één van de 3 partners van het lokaal. 

Het is in Zipster ook mogelijk om accenten te leggen voor een specifiek type zorgverleners die via Zipster patiënten doorverwijzen. Zo is er in Eerstelijnszone Westkust & Polder een specifieke vragenlijst voor apothekers in kader van het #CAVAsa project. Zo kunnen apothekers met een aantal gerichte vragen patiënten doorverwijzen naar het CAW. 

In Vlaams-Brabant zal Eerstelijnszone BraViO op haar beurt focussen op het ondersteunen van jongeren. Dit is een logisch gevolg van het feit dat dit de eerstelijnszone is met de grootste groene druk en er dus een groot aantal jongeren is in verhouding tot de gehele populatie. 

Andere Eerstelijnszones kiezen er dan weer voor om zo breed mogelijk burgers te ondersteunen zonder een keuze te maken voor een specifieke doelgroep of thematiek. 

De kerngedachte blijft dat dit de keuze is van de Eerstelijnszone en dat Zipster mee kan evolueren en aangepast kan worden aan de noden waar een zone wil op inzetten.

Deel Artikel:

Stel ons je vraag