Het ZIHP-project van Stad Antwerpen

Zipster is onder andere geïnspireerd op het ZIHP-project van Stad Antwerpen. 

Om de huisartspraktijken te ondersteunen in de zorg voor patiënten die kampen met problemen op verscheidene vlakken (oa. lichamelijke gezondheid, financieel, huisvesting, geestelijke gezondheidsproblemen, eenzaamheid, problemen in het gezin of met opvoeding,…) stelt de Stad Antwerpen gratis een sociaal verpleegkundige tewerk in de huisartspraktijk voor een bepaalde periode (zgn. ZIHP project).

Deze verpleegkundige helpt de patiënt door deze te oriënteren naar de juiste welzijnsactoren en helpt de huisartspraktijk om wegwijs te worden in het welzijnslandschap van de regio. Zo wil Stad Antwerpen bijdragen aan een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waarin werk wordt gemaakt van een gelijke gezondheidskans voor alle burgers, ook de meer kwetsbaren.

Deel Artikel:

Stel ons je vraag