Wat zijn Gezondheidsdeterminanten?

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht kan aan besteed worden. 

Zipster brengt hier verandering in door gezondheidsprofessionals ondersteuning te bieden in het bevragen van psychosociale noden en de doorverwijzing naar de juiste welzijnsactoren te faciliteren.

Lees meer over Gezondheidsdeterminanten op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Deel Artikel:

Stel ons je vraag