COVID Coaching in Antwerpen

Sinds 1 februari 2021 zijn er in stad Antwerpen COVID Coaches actief. Antwerpenaren die besmet raakten met het coronavirus, kunnen gecontacteerd worden door deze lokale COVID Coaches. Zij geven informatie over de richtlijnen en ondersteunen Antwerpenaren om quarantaine en isolatie mogelijk te maken. 

Zipster werd op vraag van de stad Antwerpen uitgebreid met extra functionaliteit ter ondersteuning van deze COVID Coaches. Zo kunnen deze COVID Coaches via Zipster de besmette Antwerpenaren bevragen op mogelijke ondersteuningsnoden én indien nodig doorverwijzen naar organisaties die hen kan ondersteunen. Zo kan iemand die zelf geen boodschappen kan doen bijvoorbeeld rekenen op Antwerpen Helpt of kan iemand die hulp nodig heeft bij het huishouden of verzorging rekenen op cohortzorg. Via Zipster kunnen de COVID Coaches deze ondersteuningsnoden detecteren én de nodige hulp opstarten. 

Bijkomend is Zipster tevens uitgebreid met onder andere een dashboard voor de COVID Coaches, een koppeling met de Vlaamse controletoren voor het inladen van index patiënten, registratie van brononderzoek én een case report per index patiënt. 

Naast het gebruik van Zipster door huisartsen in Antwerpen wordt Zipster nu ook door de 4 Antwerpse Eerstelijnszones gebruikt bij de lokale COVID Coaching. Hierdoor zijn er inmiddels meer dan 65 diensten waarnaar de Antwerpenaar kan worden doorverwezen via Zipster. 

Deel Artikel:

Stel ons je vraag