Wat zijn Gezondheidsdeterminanten?

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht kan aan besteed worden.  Zipster brengt hier verandering in door gezondheidsprofessionals ondersteuning te bieden in het bevragen […]

Wat is Social Prescribing?

Zipster is gebaseerd op het concept van Social Prescribing. Maar wat is Social Prescribing nu precies?

Hoe werkt Zipster?

Psychosociale noden tijdig detecteren en gericht doorverwijzen. Hoe gaat dat in zijn werk via Zipster?