zipster-logo-orange-accent@2x

Verbinden van zorg en welzijn

Wat is Zipster?

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.  

BEVRAGING EN DETECTIE
PSYCHOSOCIALE NODEN

Zipster helpt de zorgverlener in de bevraging van de psychosociale noden gaande van mentaal welbevinden en gezinsondersteuning tot sociaal isolement, financiële moeilijkheden en rouwverwerking. 

DOORVERWIJZING
EN OPVOLGING

Op basis van de gedecteerde noden zal Zipster een aantal suggesties doen van organisaties die de patiënt kunnen ondersteunen. In onderling overleg en mits toestemming van de patiënt kan de zorgverlener vervolgens de doorverwijzing initiëren. De organisatie naar waar wordt doorverwezen krijgt dan via Zipster een notificatie van de ondersteuningsaanvraag en kan deze behandelen en opvolgen.

Zipster is momenteel
actief in Antwerpen

DETECTIE VAN MEER DAN 30 ONDERSTEUNINGSNODEN
DOORVERWIJZING NAAR MEER DAN 80 ORGANISATIES

Een initiatief van

Met DE STEUN VAN

MEER WETEN OVER ZIPSTER?

ZIPSTER IN JOUW EERSTELIJNSZONE?

SOCIALE DETERMINANTEN
VAN ONZE GEZONDHEID

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht kan aan besteed worden. 

Zipster brengt hier verandering in door gezondheidsprofessionals ondersteuning te bieden in het bevragen van psychosociale noden en de doorverwijzing naar de juiste welzijnsactoren te faciliteren.

COVID

Zipster op Kanaal Z

Begin juni kwam Zipster aan bod in Z-Healthcare van Kanaal Z. We hadden het over de samenwerking met Stad Antwerpen voor het inzetten van Zipster

Lees Meer »
Zipster

Wat is Social Prescribing?

Zipster is geïnspireerd op het concept van social prescribing. Dit is in heel wat landen sterk in opmars, onder andere in het Verenigd Koninkrijk. Maar

Lees Meer »
Zipster

Hoe werkt Zipster?

Hoe werkt Zipster nu precies?  Ontdek de 5 belangrijke stappen die leiden naar de beste ondersteuning. 

Lees Meer »
 

Dit project kwam mede tot stand met financiële steun van de stad Antwerpen in het kader van de oproep ‘Innovatieve oplossingen voor Corona’. De inhoud van dit project is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertegenwoordigt niet noodzakelijk de standpunten van de stad Antwerpen.